• +47 477 46 600
  • kontakt@betongkonsept.no

Plattendekker

Plattendekker

Prefabrikerte Plattendekker

Plattendekke er  et massivt betongdekke som gir deg økte muligheter til last og spennvidde.

Trekkerør for sanitær og elektro legges i dekket slik at du slipper nedforete himlinger og innkassinger.

Det gir deg også muligheten til å ha et nedsenket badegulv slik at gulvflaten i bygget får et helhetlig  uttrykk.

I større bygninger med flere etasjer er ofte byggets vekt av avgjørende betydning. Her kan dekkene da produseres som et «bubbledeck». Disse reduserer byggets vekt betydelig.

Alle produkter blir levert med produksjonstegninger og  dokumentasjon av prosjekteringen

Teknologi

Produksjonen foregår i nye, moderne lokaler av høy kvalitet.

Vårt eget prosjekteringsteam består av høyt kvalifiserte ingeniører og det er fortløpende internkontroll på alle stadier av produksjonen.

Alle produkter må gjennom en sluttkontroll og godkjennes for utkjøring. Transporten foretas av egne spesialbiler tilpasset hvert enkelt produkt.

Hvorfor velge BetongKonsept AS

prosjektering

Våre konstruktører deltar aktivt i prosjektutvikling for å finne tilpassede tekniske løsninger.

produksjon

25 års erfaring med produksjon av betongsystemer.

montasje

Våre tilknyttede samarbeidspartnere har lang erfaring med montering av elementer i alle størrelser bygg.